Voorwaarden voor de dagcursussen

Na het afspreken van een cursusdatum gaat de cursusleidster ervan uit dat U meedoet.

Blijkt er voor U iets tussen te komen: graag zo snel mogelijk melden.
Lukt het iemand anders te vinden om de lege plaats op te vullen: geen kosten.
Lukt het niet om een andere cursist te vinden:

  • opgezegd vóór 6 weken voor de cursusdatum: betaling van € 25,--.
  • opgezegd binnen 6 weken voor cursusdatum; dan is het volledige cursusgeld verschuldigd.

In situaties waarin de voorwaarden niet voorzien, beslist de cursusleidster.